NgospelMedia.Net
Nectes Gospel Media is The Largest Repository of Your Favourite Entertainment Website, Open Heaven, Open Heavens, Christian Music, Shiloh 2018, DCLM Daily Manna, Winners’ Chapel, Rhapsody of Realities, Seeds of Destiny, RCCG Sunday School Manual, Health, Pastor Faith Oyedepo, David Oyedepo, RCCG, MFM, Our Daily Bread, Salvation Ministries, Billy Graham, David Abioye, Andrew Wommack, Joyce Meyer, Kenneth Copeland, TREM Devotional.World/Nigeria & Naija Gospel Music Downloads, Videos, Lyrics, Artiste Biography, Daily Devotionals. NgospelMedia is mainly a Christian Website, as the Domain Name Speaks; Gospel; Which is also tagged as a Gospel On-line Ministry for Souls...

- Advertisement -

Browsing

Zulu

Gospel Song Video: Femi Ajide – Ebube Dike

Gospel Song Video: Femi Ajide - Ebube Dike - Femi Ajide is back with the release of the video of his popular praise song Ebube Dike. The new Video has the song in different Nigerian and African languages. After the initial release of Ebube…

Honourable Chimdi – Speak and Act Lyrics

Honourable Chimdi - Speak and Act Lyrics Make some noise people…. push it up, push it up, push it up, push it up eh Are you ready for this one? Are You ready for this one? Helelemama mama… Helelelemamamama CHORUS Alese…

Ngipholise (Heal Me) Lyrics by S’fiso Ncwane

Ngilimazwe ngabantu engibathembayo (I’ve been hurt by those I trust) Bangihlukumezile, Baba ngipholise (They abused me, Father heal me) Ngipholise lamanxeba (Heal my wounds) Ngilimazwe ngabantu engibathandayo (I’ve been hurt by those I…

Khululeka (Be Free) Lyrics by Ntokozo Mbambo

(Sung in Zulu) Khululeka Moya Oyingcwele (Feel free o Holy Spirit) Le ndawo ngeyakho yonke (This place belongs to you) Yenza konke okufunayo (Do all that you will) Sohamba ngob’usudelile (We’ll leave when you’re content/satisfied)…

Bayeke Bahleke (Let Them Laugh) Lyrics by Zaza

https://youtu.be/FM9hCjXMIqo (Sung in Zulu) Bayeke bahleke (Let them laugh) Bayeke bajabule (Let them rejoice) Ngoba izulu (For the Heavens) Limele baqede(Is waiting for them to finish) Bese liya’sukumela (And move on your behalf)…

Xola Nhliziyo (Peace My Heart) Lyrics By Andile B

(Sung in Zulu) Balele bonke bayo phumula (They’re asleep, they went to rest) Xola nhliziyo, xola mphefumlo (Peace my heart, peace my soul) Bayodumisa iNkosi (They went to praise the Lord) Ngalena nezingelosi (With the Angels on the…

Tukutendereza (We Praise You) Lyrics by Esther Wahome

Tukutendereza (We Praise You) Lyrics by Esther Wahome (Sung in Luganda, Zulu, Swahili ) Chorus: Tukutendereza,Tukutendereza Yesu (We praise you, we praise you Jesus) x2 Siyakudumisa, Siyakudumisa Yesu (We praise you,…

- Advertisement -

Ngena (Come In) Lyrics by Zaza (Spirit of Praise 5)

(Sung in Zulu) Sekuntambama, seliyakushona (It is evening, and the sun is setting) Nank’ amathunzi, asemade wona (And the shadows, are now long) Refrain Ngena! Ngena, indawo isekhona (Come in! Come in, there is still room)…

Sikhululiwe – joyous 19 Lyrics

Sikhululiwe sathethelelwa, salungisiswa Satholakala singenal’ icala Uthando lwakhe nomusa wakhe wosisekela Senziwe sabangabantwana nguye Watheng’ impilo yami Wangenza ngamuhle Mina ngibong’ uJesu Inhliziy’ ithambile,…

Phambili (Forward) Lyrics by Loyiso Bala

(Languages: English, Zulu) Siya Phambili, ngo Jesu, ngo Jesu x4 (We are marching forward, with Jesus) Creator of heaven and earth, The first and the second birth There’s no one greater than You You light up the universe…

- Advertisement -

All Power Lyrics By Pat Uwaje-King

Pat Uwaje-King of popular Nigeria gospel group, Midnight Crew, offers new single, ALL POWER to her teeming fans to mark her 36th birthday today, the 26th of March, 2015. ALL POWER is an up-tempo praise song which alludes to the…

Malibongwe Lyrics by Holy Cross Choir

Uyeyedwa onamandla(He is the only one with the Power)(Uyeyedwa onamandla)(He is the only one with the Power)x8(Repeat) (Malibongwe) Malibongwe igama lakhe x8(Praise) Praise his Holy Name(Repeat) (Simtholile) Simtholile…

Sebebuthwa Lyrics by Joyous Celebration 17

Sebebuthwa abakhethwa,(When the chosen ones are gathered)Bengeniswa ekhaya(And welcomed Home)Ngothi “Yebo, Nkosi nangumina la”(I’ll Say “Yes, Lord I’m Here”) Chorus:Laphaya, laphaya(Over there, Over there)Masinya ngofika…

- Advertisement -

Igama leNkosi (The Name of the Lord) Lyrics by Zaza

(Sung in Zulu – A Hymn) Igama leNkosi, liyiyo inqaba (The name of Lord is a refuge)Ophephela khona, uyakusindiswa (Whoever hides in Him will be safe) Ohlezi kulona akanakwesaba (Whoever abides in it, will not…

ZULU WORSHIP – JOYOUS 12 LYRICS By Ntokozo Mbambo

Mabala onke nkosi yam awungcolisa umoya wami ngihlanze kuwo namhlanje ungenze ngikufuze ke Ngihlanze emoyeni wammangibethelw'uqobo lwamsenginikele konk'okwamkuwe kuwe kuweKuwe babaNgibek' ithemba lam(repeat)Thula…

I BEAT – JOYOUS REWIND 2011 LYRICS By Khaya Mthethwa

Oh Msindisi, oh MsindisiNguwe olithemba lamOh Msindisi, oh MsindisiNguwe olithemba lamInkosi iyazi esikudingayoInkosi iyazi esikudingayo(I...Ithemba lam)Ithemba lam ndonyuka naloNdingene endumisweni(Ndingene, ndingen' endumisweni…

- Advertisement -